En büyük yanlış ise edebiyatı ve sanatı, büyük ekonomik, politik, sosyal sorunların gölgelediği lüks bir uğraş, lüks bir tüketim malzemesi olarak görmek.

Yazma Cesareti,
47’liler - Füruzan - Kitap

47’liler – Füruzan – Kitap Konusu

Füruzan / 47’liler / Sayfa: 518 Cumhuriyet Dönemi son dönem kadın yazarlarımız gibi Fürüzan da eserlerine 12 Mart darbesini konu edinmiştir. Siyasi-sosyal nitelik özellik taşısa da... »

Beğen