,

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Kişisel Gelişim

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı ve emek verdiği süredeki emeğinin karşılığı olarak ödenir. Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için belirli şartların karşılanıyor olması gereklidir. Belirli bir süre boyunca işverene ait bir ya da birkaç işyerinde çalışmış işçinin mazideki hizmetlerine karşılık işverence ödenmesi gereken toplu para olarak ifade edilen kıdem tazminatı için öncelikle İş Kanunu’na göre işçi sayılmak gerekir. Peki, kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için başka hangi şartları karşılamak gerekir?

 1. 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İşçi Sayılmak

İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesine dayanarak işverenin işyerinde çalışan kimse işçi olarak tanılanır. Ancak bazı iş ve iş ilişkileri işçi sınıfında sayılmamaktadır. Bu iş ve iş ilişkileri;

 • Deniz ve hava taşıma işlerinde çalışan kimseler

 • Çıraklar

 • Sporcular

 • 50 dahil olmak üzere 50’den az sayıda işçi istihdam eden tarım ve orman işlerinin ifa edildiği işyerleri ve işletmelerde çalışan kimseler

 • Aile ekonomisi sınırlarında kalan tarıma dair yapı işlerinde çalışan kimseler

 • Bir ailenin mensupları ve üçüncü dereceye kadar olan hısımları arasında haricen bir başka kişi katılmayarak evlerde ve el sanatlarının ifa edildiği işlerde çalışan kimseler

 • Ev hizmetlerinde çalışan kimseler

 • Rehabilite edilen kimseler

 • Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu madde 2’ uygun biçimde üç kişinin çalıştığı işyerlerinde çalışan kimseler

 1. En Az Bir Sene Çalışmış Olmak

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı zamanı kıstas alarak hesap edilen ve bu surette ödenen bir tazminattır. Yasanın, kıdem tazminatı alma hakkına getirdiği en mühim koşullardan birisi de söz konusu işçinin en az bir yıl çalışmış olmasıdır. Ancak bu sürenin aynı işverenin işyerinde ya da işyerlerinde çalışılmış olması gereklidir. İfa edilen süreden daha az çalışan işçiler için kıdem tazminatı söz konusu değildir.

 1. Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshedilmesi

Kıdem tazminatı hakkından bahsedilebilmesi için işçinin işvereniyle yaptığı iş sözleşmesini haklı nedenlere dayandırarak feshetmesi gereklidir. Fakat iş sözleşmesini fesheden eğer işverense ve fesih haklı nedenlerle temellendiriliyorsa bu durumda işçi kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem Tazminatı Almaya Hak Kazanılan Haklı Gerekçeler

 • Haklı Sebeple İş Akdinin Feshi: İş kanunu madde 24 gereği işçinin iş sözleşmesinin süresi dolmadan, iş sözleşmesini hemen feshedebileceği sebepler ifade edilmiştir:

Sağlıktan Kaynaklanan Nedenler:

 • İş sözleşmesinin esası olan işin ifa edilmesi, işin doğası gereği ortaya çıkan bir neden ile işçinin sağlığını ve yaşamını tehlikeye sokacak bir durum arz ederse.

 • İşçinin daima yakın temasta olduğu ve direkt muhatap olduğu işveren ya da bir işçinin bulaşıcı bir rahatsızlığa yakalanması.

İyi Niyete ve Ahlaka Tezat Teşkil Eden Nedenler:

 • İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinde, söz konusu işin esaslı hususlarından biri ya da birkaçı hakkında yanıltıcı bilgiler vermek suretiyle hakikatin hilafına bilgiler aktararak işçinin aldatılması

 • İşveren tarafından işçiye cinsel tacizde bulunulması halinde ve yine işveren tarafından işçi ve ailesine yönelik hakaret, küfür ve onur kırıcı ifadeler sarf edilmesi

 • İşçinin, çalıştığı işyerinde iş arkadaşlarından ya da bir üçüncü kişiden cinsel tacize uğraması ve durumu işverenine bildirmesi halinde gerekli tedbirlerin alınmaması halinde

 • İşçinin emeği karşılığından aldığı ücretin, yasa hükümlerine ve iş akdine uygun biçimde hesap edilmediği ve ödenmediği durumlarda

 • İşçinin yaptığı iş parça başına ücrete tabi bir işse ve işveren tarafından bilerek işçiye daha az iş, dolayısıyla ücret ödenmesi halinde

İşverenin Haksız Feshi

İş kanunu madde 25’in ikinci bendinde ifade eden nedenler ve benzer durumların haricinde bir nedene dayanarak iş akdinin feshedilmesi durumunda işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Kıdem Tazminatı Hakkına Engel Durumlar

 • İş akdinin yapıldığı esnada sözleşmede izah edilen esaslı noktaların ifa edilmesi haiz olmadığı halde olduğunu iddia ederek ya da işe alınması için yalan ve yanıltıcı beyanlarda bulunarak işçinin işverenini aldatması, kıdem tazminatının alınmasına engel teşkil eder.

 • İşçi tarafından işveren ve işverenin ailesine karşı ahlaka, namusa ve onura dokunacak sözler sarf edilmesi ya da işveren hakkında hakikatle bağdaşmayan yalan beyanların işverene isnat edilmesi, kıdem tazminatı alınmasına engel teşkil eder.

 • İşçinin çalışma arkadaşlarından birine veya birkaçına cinsel tacizde bulunması, kıdem tazminatı hakkının kaybedilmesine neden olur.

 • İşçinin işverene ve işverenin ailesine sataşarak manipüle etmesi veya işyerine uyuşturucu madde kullanarak gelmesi ve yine işyerinde de kullanması, kıdem tazminatı alınmasına engel teşkil eder.

 • İşçi, işvereninin güvenini kötüye kullanır, meslek sırlarını ifşa eder ve hırsızlık yaparsa bu durumda da kıdem tazminatı hakkını kaybedecektir.

 • İşyerinde işlenen bir suçtan dolayı işçinin yedi gün ve daha fazla ertelenemeyen hapis cezası alması halinde kıdem tazminatı hakkı kaybedilir.

 • İşçinin, yükümlü olduğu işler ile ilgili ihtar almasına rağmen yükümlü olduğu işleri yapmamakta ısrarcı olması, kıdem tazminatı hakkının kaybedilmesine neden olur.

 • İşçinin kendi isteğiyle iş güvenliğini tehlikeye atması durumunda da kıdem tazminatı hakkı söz konusu olmayacaktır.

İfade edilen durumlara dayanılarak işten çıkarılan işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir. Ancak bu nedenlerin dışında bir gerekçeyle işten çıkarılırsa o zaman kıdem tazminatı söz konusu olacaktır.

 • İşçinin Ölmesi

İşçi öldüğü takdirde, işçinin geride kalan mirasçıları için kıdem tazminatı hakkı saklıdır. Fakat kıdem tazminatı için ifade edilen şartların mevcut olması gereklidir.

 • Askerlik Hizmeti

Askerlik hizmetini yerine getirmek amacıyla iş akdini sonlandıran işçinin kıdem tazminatı hakkı vardır.

 • Kadın İşçinin Evliliği

Kadın işçi evlendiği takdirde, evlendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatı hakkına sahip olabilir. Bir yıllık süre dolduktan sonra iş akdinin feshedilmesiyle birlikte kıdem tazminatı söz konusu değildir.

 • Emeklilik Durumu

İşçi, yasal olarak emekli olduysa bu durumda da kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kıdem Tazminatı Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı

Kıdem tazminatı davasında görevli mahkemeler İş Mahkemeleri’dir. Yetkilimi mahkemeyse işin ifa edildiği yer mahkemesidir. Kıdem tazminatında zamanaşımı; iş sözleşmesinin feshedilmesi ardından beş yıllık süreye tabidir. Bu beş yıllık süre, hak düşürücü süre olup beş yıl içinde talep edilmeyen kıdem tazminatı hakkı kaybedilecektir.

Kıdem Tazminatı Avukatı

İşçi, uygulamada yaşanan birçok usulsüzlük ve kanuna aykırı durumun ispat edilmesinde güçlük yaşar. Hangi delillerin ne şekilde kullanılacağı, hangi belgelerin mahkemeye ibraz edileceği ve sair pek çok teknik konuda nasıl davranması gerektiğini tayin edemez. Bu ve benzer durumlara, işçinin, hak kaybı yaşamaması için emsal davalarla deneyim kazanmış, dosyaya stratejik yaklaşmasını bilen ve müspet neticeyi kısa zamanda elde edebilen bir avukattan yardım alması isabetli olacaktır. Kıdem tazminatı avukatı; menfaatlerin muhafaza edilmesi ve yasal hakların telafisi mümkün olmayacak şekilde kaybedilmesinin önüne geçilmesi için fevkalade elzemdir.

Meta Etiket: Pek çok kullanıcı tarafından araştırılan Kıdem Tazminatı konusunda hazırlanmış kapsamlı ve benzer başlıkları yanıtlayan doyurucu bir içeriktir.

Kıdem Tazminatı Kitap Özeti & Kıdem Tazminatı PDF konusu Türü sevenler için özellikle tavsiye edebileceğim muazzam bir kitap Kıdem Tazminatı. İncelemeyi beğendiyseniz Pdf Kitap İndir sayfamızdan birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz. Kıdem Tazminatı Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum olarak paylaşın ;)

] }

Android Uygulamamızı DENEDİNİZ Mİ?
Bu Kitabı Satın AlSen de Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>