Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber...Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?..
Necip Fazıl Kısakürek Çile , Necip Fazıl Kısakürek

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor – Marshall Berman

Her şeyden önce, Marshall Berman'ı tanıyalım…

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

Marshall Berman kimdir?

Marshall Berman, 1940 doğumlu Amerikalı bir sosyologdur. Lisans eğitimini Columbia Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Harvard Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Ana ilgi alanı siyaset ve şehir sosyolojisidir. Berman kendisini Marksist ve Hümanist bir yazar olarak tanımlıyor. En tanınmış eseri 1971-1981 yılları arasında kaleme aldığı ve sosy kırmızıve ekonomik alanlardan modernizasyonu incelediği "Her Şey Katı Buharlaşıyor " dir.

Herşey Katı Kitabını 3'te İnceleyeceğiz. Bölümler;

 1. Modernleşme ve Modernite Tarihi

2. Modernizasyon ve Modernizm

3. Azgelişmişliğin Modernizmi – Petersburg

Modernite; Deneyim Yığını

Berman moderniteyi şöyle anlatıyor “Bugün dünyanın dört bir yanındaki insanların paylaştığı hayati bir deneyim tarzı; Yaşamın olanakları ve zorlukları hakkında ben ve diğerleri için bir deneyim yolu var. Biz buna modernite yığını diyoruz.”

Modernite; Bölünme birliği

Modernite, bize macera, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme fırsatlarını vaat ediyor.Her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda olmak. ütü, coğrafi, etnik, sınıfs kırmızıve ulusal, dini ve ideolojik sınırların ötesine geçer. Modernite insanlığı bu anlamda birleştirir. Ancak bu, Berman'a göre bölünmenin birliğidir. Modern olmak, Marx'ın "katı olan her şeyi buharlaştırdığı" dediği bir evrenin parçası olmaktır. Modernite gelenekler için radik kırmızıbir tehdit olarak algılanmasına rağmen, benzersiz bir gelenek yığını yarattı.

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

Modernleşme nedir? Modern yaşamın girdabı birçok kaynaktan beslenir; Fiziksel bilimlerde evrene yönelik düşüncelerimizi değiştiren keşifler, teknolojiye bilimsel bilgi yaratan, yeni insan çevreleri yaratan, eskilerini yok eden, yeni sınıf mücadeleleri yaratan ve tüm bu insanları bir araya getiren kapitalistlerin yeni dünyası. Burada 20. yüzyılda Berman bu süreci " modernleşme " olarak adlandırıyor.

Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

Modernizm nedir?

Bu tarihsel süreçler, insanları hem konuyu hem de modernleşme nesnesini yapmalarını, onları değiştiren dünyayı değiştirmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli görüşler tanımlamıştır. Bu görüşler 'modernizm' altındadır. . Berman modernite tarihini 3'e böler; Bu, 16. yüzyıldan 18. yüzyılın başına kadar uzanan ilk aşamadır. İlk aşamada, insanlar modern hayatı algılamaya yeni başlıyor.

İkinci aşama 1790'ların büyük devrimci dalgasıyla, modern bir halk aniden Fransız Devrimi ile ortaya çıkıyor. Bu halk devrimci bir çağda, kişisel, sosy kırmızıve politik yaşamın tüm boyutlarında üzüntü ve patlamalar yaratan bir çağda yaşar. 19. yüzyılın modern kamus kırmızıalanı, modern olmayan dünyalarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor. Bu ikilik, iki dünyada aynı anda yaşama hissinde modernleşme ve modernizm düşüncelerine yol açar.

20. yüzyılın son aşaması modernleşme süreci tüm dünyaya yayıldı, gelişen modernist dünya kültürü sanatta ve Berman'a göre 19. yüzyıl modernliği?

 • Dinamik dinamik modern deneyim tarzı.
 • Bu buhar makineleri, fabrikalar, demiryolları şehirlerin temelini oluşturuyor, ulus kırmızıdevletleri, sermaye topluluklarını ve her şeyi yapabilen dünya pazarını güçlendiriyor. 19. yüzyıl modernizmini anlamak için 2 fikre odaklanır: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  19. 19'a göre 19. yüzyılın karakteristik özelliği çelişkidir & # 39; yaşamın temelidir . İnsanlık doğaya hükmederken, insan diğerine veya kendisine köle olur. Marx, “Katı olan her şey buharlaşır, kuts kırmızıolan her şey dünyevi hale gelir.” İnsanların yaşamlarının gerçekleriyle yüzleşmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Nietzsche'de 'modern tarih tıpkı Marx gibi diyalektiktir. Ona göre, Hristiyanlığın idealleri, bir yandan, çöküşüne zemin hazırladı ve sonuçta ' Tanrı'nın ölümü' ve ' Nihilizmin yükselişi & # 39; . Nietzsche'ye göre modern insan kendini bu değer boşluğunda bulur. Berman bu örneklerle açıklamak istiyor;

  Katı olan her şey buharlaştırılır ve havaya girer, kuts kırmızıolan her şey dünyevi hale gelir ve nihayet insanlar gerçek yaşam koşullarıyla yüzleşmek zorundadır. kalıyorlar. Artık hiçbir şey kuts kırmızıdeğil, dokunulmaz. Hayat kutsallıktan arındırılmıştır. Artık modern insanları durduracak hiçbir şey yok. Her şeyi kendi çıkarları için ezebilirler. Berman'a göre bu, Marx'ın modern burjuva toplumunun tasvirinin doruk noktası.

  Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  Burjuva yaşını diğerlerinden ayıran nedir?

 • Bu çağda yeni olan her şey, kemikleşmeden önce terimini doldurur. Ancak Berman'ın burada bahsetmek istediği şey, bu şok, kaos, belirsizlik bu toplumu yok etmek yerine güçlendiriyor. Bu modern yönetici sınıfın tek korkusu "kalıcı istikrar" dır . Marx'a göre, burjuva toplumunun inşa ettiği her şey, yıkılmak üzere inşa edilmiştir "sağlam olan her şey" sırtımızdaki kıyafetlerden. Bunların hepsi, onları örten makine ve makinelere, makinede çalışan insanlara, işçileri sömüren şirketlere, şehirlere yıkılmak, sökülmek, parçalanmak için yapılır. O kadar ki, önümüzdeki hafta işlenebilecek, yeni bir tane değiştirilebilir ve bu süreç sonsuza kadar tekrar tekrar, daha karlı bir şekilde devam ediyor.

  Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi

  Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  Berman bize modernleşmenin 19. yüzyılda devam ettiği yerleri gösterdi, ama Batı dışında ne oldu ? Batı dışındaki dünya pazarının gelişmesine rağmen modernleşmenin gerçekleşmediği yerlerde ne oldu? Bu durumu incelemek için 19. yüzyıl Rusya'sına bakmamız gerekecek. Modern Rusya'nın oluşmasının en önemli nedenlerinden biri, tam olarak batı uluslarının ekonomisi yükselirken Rusya İmparatorluğu ekonomisinin gerilemesiydi. Bu nedenle Ruslar modernizmi uzak yerlerde olan bir şey olarak algıladılar. 19. yüzyıl Rusya, 20. yüzyılda ortaya çıkan üçüncü dünyanın bir arketipidir. İmparatorluk başkenti St. Petersburg, 19. yüzyılda Rusya'da modernliğin en net görüldüğü yerdi. Berman'a göre, bu şehrin kurulması belki de yukarıdan aşağıya doğru uygulanan ve uygulanan dünya modernleşme tarihinin en dramatik kısmıdır. Peter 1703 yılında bu şehri inşa etmeye başladı ve burada Largoda Gölü'nden topladığı su ile Baltık Denizi'ne açılan Finlandiya Körfezi'ne döküldü. “Bataklıklarda bir şehir .”

  Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  18. yüzyılda Petersburg yeni laik resmi kültürün hem merkezi hem de sembolü haline geldi. Çar I. Petro, Petersburg ile yeni bir şehir yaratırken, orada yaşayacak insanların yeni bir prototipini üretmeye çalıştı. Berman'ın Petersburg-Moskova karşılaştırmasını " kuts kırmızışehre karşı dünyevi bir kent kurulması" bağlamında ele alabiliriz . Rus toplumunun kimliğine bürünme girişiminin mekâns kırmızıeşdeğeridir. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  Bu şekilde Petro sadece Rusya'yı modernize etmekle kalmadı, aynı zamanda bir toplums kırmızıdevrim gerçekleştirdi. Tüm bunları yaparken, sanki Çar'ın başı "" Şehrin değiştirilmesi hayatı değiştiriyor "ilkesine sahipmiş gibi görünüyor ki, özellikle şehir büyüdükçe, gösterişli dış cepheleri tenekeyi sakladı. Nikolas saltanatı sırasında Petersburg: Saray karşı bulvarı

  Berman'a göre Nikolas saltanatı, Rus tarihinin en karanlık dönemlerinden biridir. “Ekonomik ve endüstriyel büyümeyi gerçekleştirmek için gerçekleştirilen merkantilist girişimler kasten ve kesinlikle terk edildi.

  Nikolas'ın dayatılan modernizasyonundan kaynaklanan tutarsızlıklar ile Petersburg, farklı bir şekilde garip bir modernizm kaynağı ve ilham kaynağı oldu, Berman azgelişmişlik modernizm” olarak adlandırdı Devlet Nikolas zamanında uyurken, modernliğin koordinatları görkemli yönetim yığınından saptı Nevski Bulvarı'na binalar ve anıtlar 'i bildirir. “Nevski Bulvarı pek çok açıdan oldukça modern bir ortamdı:” Birincisi, sokağın düzlüğü, ferahlığı, uzunluğu, iyi döşenmiş kaldırımları ve yolları onu hareket halindeki insanlar ve ürünler için ide kırmızıbir araç haline getirdi. ortaya çıkan hızlı ve yoğun trafik. . Berman, mekanın siyasi gücüne Nevski'nin önemini vurgulayan şu sözlerle atıfta bulunuyor: “Petersburg gibi uluslararası bir şehirde bile Nevski alışılmadık şekilde kozmopolitti.

  Her sınıfın bir araya geldiği tek yer. Nevski onları bir araya getirir; bir girdapta karışıp, deneyimleri ve elde edebilecekleri temasları bırakıyordu. Petersburglular Nevski'ye aşıktı ve efsanevi; çünkü modern dünyanın tüm göz kamaştırıcı vaatlerini onlar için az gelişmiş bir ülkenin kalbinde sundu.

  1860'lar: Sokakta Yeni Adam: Rusya'da politik bilinç ve nihilizmin yükselişi
  Bu [yeniinsanlar”yavaşyavaşkendileriniortayaçıkarmayabaşlıyorlar''23Eylül'deNevski'dekikalabalıkşaşırtıcıbirşeygörüyorbelkidebucaddeninilkkezşahitolduğubirşey:politikbirgösteriRektörünkararlarınıprotestoedenyüzlerceöğrenciüniversitedenayrılmayaverektörünevinedoğruyürümeyebaşladı
  Berman'ın söylediği gibi, “Bu sokaklar geri dönülmez bir şekilde siyasi alan olarak tanımlanır.”

  Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor - Marshall Berman Kitap İnceleme

  Bu bölüm, Petersburg'un "kaderinin" nasıl değiştiğini açıklayan bir bölümdür. Bir sermaye olarak siyasi gücünü kaybetmesine rağmen, güçlü bir “siyasi alan” olarak kalacaktır. Batı dışı toplumların modernliği uğruna Avrupa'yı modellemek; Onlar gibi kurumsallaşmayı, onlar gibi giyinmeyi, onlar gibi yaşamayı ve hatta onlar gibi düşünmeyi hedeflediklerini söyleyebiliriz. Belki de bu toplumların dikkatlerinden kaçan en önemli nokta, dinamikleri içinde ve uzun bir tarihsel hareketten sonra Batı tipi modernleşme sürecine girmiştir. Diğer bir deyişle Batı için modernleşme toplums kırmızıdönüşümde bir süreci” olarak gerçekleşti.

  [1965907]

  Batı-dışı toplumlarda bir “proje” olarak modernleşme öne çıkıyor. Rusya'nın alttan yaymak yerine alttan modernist bir aşama izlemesi, toplums kırmızıdevrim ile modernleşmenin sona ermesinin bir başka nedeni olarak gösterilebilir. Petersburg, Rus yaşamını yukarıdan dayatılan ve modernize edilen Moskova ile karşılaştırma bağlamında dolduran tüm yabancı ve kozmopolit unsurları temsil eder. Moskova, Rus halkının ve kendi geleneklerinin tüm yerli birikimini gösterir. Petersburg kirliliği ve bozulması; Moskova kutsal, Petersburg dünyevi (belki de ateist); Petersburg Rusya'nın başı, Moskova kalbi. Bu değerlendirmeler Rus toplumunun getirmek istediği durumu anlamak için önemli değerlendirmelerdir.

  Katı Olan Kitap Özeti & Katı Olan PDF konusuTürü sevenler için özellikle tavsiye edebileceğim muazzam bir kitap Katı Olan. İncelemeyi beğendiyseniz Pdf Kitap İndir sayfamızdan birbirinden güzel kitap özetlerine bakabilirsiniz.Katı Olan Kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum olarak paylaşın ;)

  ] }

  Android Uygulamamızı DENEDİNİZ Mİ?
  Bu Kitabı Satın AlSen de Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>