İsrail’i Kur – Wladimir Jabotinsky – Pdf ve Epub İndir

Wladimir Jabotinsky / İsrail’i Kur / Epub PDF / Sayfa: 227

Avrupa kıtasında kırk yıl boyunca biriken gerilimin, Avusturya
veliahtının Saraybosna’da bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle küresel bir yangına dönüşmesinin adına Osmanlılar “Harb-i Umumi”,
Avrupalılar “Dünya Savaşı” adını vermişlerdi. Avrupa’daki büyük
devletlerin doymak bilmeyen hırsları, sonu gelmeyen menfaat kavgaları en sonunda işi silaha havale etmiş, Balkanlar’da başlayan savaş kısa sürede küresel bir afete dönüşmüştü.
Hiç şüphesiz çatışan menfaatlerin, nüfuz mücadelelerinin merkezinde Osmanlı Devleti’nin bugün “Ortadoğu” adı verilen topraklan
bulunmaktaydı. Bu bakımdan Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti için bir
ölüm-kalım savaşı iken, başkalan için, yegane emellerini gerçekleştirebilecekleri eşsiz bir fırsat demekti: Siyonist Yahudilerin!
Siyonizmin nihai hedefi olan Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak teşebbüsü, 19. yüzyılın son çeyreğinde fiiliyata geçirilmişti. Osmanlı topraklan içinde bulunan Filistin’e başta Avrupa olmak üzere
dünyanın her tarafından göç başlamıştı. Durumun farkına varan Osmanlı idaresinin Filistin’e Yahudi yerleşimine izin vermemesi üzerine, legal-ülegal çeşitli yollarla toprak satın alınmaya devam ettiği
gibi Filistin’i bedel karşılığında satın almak için dönemin Osmanlı
padişahına müracaatta dahi bulunulmuştu.

İsrail’i Kur Pdf İndir

İsrail’i Kur Epub İndir

Bu Kitabı Satın AlSende Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>