Oblomov – İvan Gonçarov – Epub ve PDF İndir

İvan Gonçarov / Oblomov / Pdf Epub / Sayfa: 1080

Kitaptan kısa bir alıntı

“Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş
merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde
ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle
başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu
ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır.
Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler
edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi
idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama
kudretini o eserler nispetinde artırması,
canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte
tercüme faaliyetini, biz, bu bakımdan
ehemmiyetli ve medeniyet dâvamız için müessir
bellemekteyiz. Zekâsının her cephesini bu türlü
eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş
milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan
yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat,
bütün kütlenin ruhuna kadar işliyen ve sinen bir
tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet
ittisali, zamanda ve mekânda bütün hudutları
delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir.”

Oblomov Pdf İndir

Oblomov Epub İndir

Bu Kitabı Satın AlSende Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>