Siyasal Antropoloji – Georges Balandier – PDF indir

Georges Balandier / Siyasal Antropoloji / Sayfa 216 / PDF

Siyasal Antropoloji  E Kitap

Georges Balandier yazmış olduğu bu eser ile Antropolojinin niş bir alanı olan siyasal bölümü için çok önemli bir eserdir. Siyasete az bir ilginiz varsa bile mutlaka edinmeniz ve okumanız gereken bir kitaptır. Siyasal Antropoloji özelikle 1960 sonrası kabul görmüş bir alan olmasına rağmen tarihin akışı ile daha önemli bir yer edinmiştir.

Siyasal Antropoloji Hakkında


Bütün insan toplumları siyaset üretir ve hepsi de tarihin akışından etkilenirler. Uzun süre antropoloji biliminin marjinal bir dalı olarak görülen Siyasal Antropoloji, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellikle de 1960’lı yıllarla birlikte yeni bir disiplin olarak kendini kabul ettirdi. Bu gelişmede belirleyici rol oynamış eserlerden biri de hiç kuşkusuz Georges Balandier’nin kitabıydı. Yazarın, “tarihin itibarının iade edilmesine yönelik güncel girişimler” arasında saydığı bu kitapta, toplumların içsel dinamikleri, siyasal alan ve tarihin hareketi birbiriyle ilintili bir şekilde ortaya konur; bu da, yapısal antropolojinin görmezden geldiği veya ortadan kaldırdığı ilişki sistemlerinin ve toplumsal bağların diyalektiğinin öne çıkarılmasına yol açar.

Sende Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>