Niyazi Berkes 200 Yıldır Neden Bocaliyoruz PDF

Niyazi Berkes 200 Yıldır Neden Bocaliyoruz PDF kitap

200 yıldır neden bocalıyoruz

Türkiye ‘nin bugün karşılaştığı meseleler, Birinci
Cihan Savaşı ‘ndan sonra kesin olarak gerçekleştirmeyi
göze aldığı toplum ve uygarlık devriminin tamamlanmamış
olması yüzünden, İkinci Cihan Savaşı ‘nda
ve ondan sonraki yıllarda ortaya çıkarak, bu devrimin
yürütülmesine karşı çevrilmiş bulunan hareketlerin
yarattığı sonuçlardır. Şu halde, bugünkü meselelerin
doğru bir teşhisini yapmak, olumlu çareleri bulabilmek
için bu devrimin gerçek niteliğini ve onu durduran
kuvvetlerin neler olduğunu anlamak gerekir.
Bu devrimin niteliğinin anlaşılması için de onu daha
öncelerden hazırlayan tarihi akışı gözden geçirmeyifaydalı
buluyoruz. Konuya tarihsel bir açıdan giriş
mekle gidişin ne olduğunu, bu gidişi köstekleyen engellerin
neler olduğunu, bu engelleri kaldırmak yolunda
geçmişte yapılan çabaları, bunların nasıl devir devir
az çok farklarla tekrarlanıp durduğunu göreceğiz.
Böyle az çok farklarla tekrarlanmalar varsa, demek ki
Türk Devrimi ‘nin gelişmesini köstekleyen ve hatta ga-
rip bir çelişme eseri olarak bu gelişme uğruna yapı
lan şeyleri ulusal varlık için zararlı bir hale sokan birtakım
belirli etkenler vardır.
Bunun için bu yazıların amacı, Türk evriminin ve
zaman zaman yapılan devrimlerin tarihini yazmak de
ğil, bu gelişimin ana meselesini yakalamak, bunun çö
zümlenmesi için yapılan teşebbüsleri yıpratan veya tesirsiz
hatta bazen zararlı bir hale sokan şartları tespit
etmektir. Bu yolda verilecek genel hükümler ayrıntı
lara ait olaylarla desteklenen incelemelerimize dayanmaktadır.Türkiye ‘nin bugün karşılaştığı meseleler, Birinci
Cihan Savaşı ‘ndan sonra kesin olarak gerçekleştirmeyi
göze aldığı toplum ve uygarlık devriminin tamamlanmamış
olması yüzünden, İkinci Cihan Savaşı ‘nda
ve ondan sonraki yıllarda ortaya çıkarak, bu devrimin
yürütülmesine karşı çevrilmiş bulunan hareketlerin
yarattığı sonuçlardır. Şu halde, bugünkü meselelerin
doğru bir teşhisini yapmak, olumlu çareleri bulabilmek
için bu devrimin gerçek niteliğini ve onu durduran
kuvvetlerin neler olduğunu anlamak gerekir.
Bu devrimin niteliğinin anlaşılması için de onu daha
öncelerden hazırlayan tarihi akışı gözden geçirmeyifaydalı
buluyoruz. Konuya tarihsel bir açıdan giriş
mekle gidişin ne olduğunu, bu gidişi köstekleyen engellerin
neler olduğunu, bu engelleri kaldırmak yolunda
geçmişte yapılan çabaları, bunların nasıl devir devir
az çok farklarla tekrarlanıp durduğunu göreceğiz.
Böyle az çok farklarla tekrarlanmalar varsa, demek ki
Türk Devrimi ‘nin gelişmesini köstekleyen ve hatta ga-
rip bir çelişme eseri olarak bu gelişme uğruna yapı
lan şeyleri ulusal varlık için zararlı bir fit sokan birtakım
belirli etkenler vardır.
Bunun için bu yazıların amacı, Türk evriminin ve
zaman zaman yapılan devrimlerin tarihini yazmak de
ğil, bu gelişimin ana meselesini yakalamak, bunun çö
zümlenmesi için yapılan teşebbüsleri yıpratan veya tesirsiz
hatta bazen zararlı bir strapping sokan şartları tespit
etmektir. Bu yolda verilecek genel hükümler ayrıntı
lara ait olaylarla desteklenen incelemelerimize dayanmaktadır.

Bu Kitabı Satın AlSende Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>