Marquis de Sade Tanriya Karsi Söylev PDF

Marquis de Sade Tanriya Karsi Söylev kitap PDF

tanrıya karşı söylev

Ateizmi özgün ve benzersiz bir durumdan yola çıkarak
düşünmek: Bu kitapta sunulan metinlerin hedefi işte budur.
Ateizm, kendini ateist göstermek için dile getirmenin yeterli
olacağı, tersine dönmüş konformist bir inanç bildirimi misali,
aşikâr bir durum değildir. Ateizm, şiddetli ve çelişik bir fetihtir;
tarihsel olaydan ayrı değildir. Moda olan “ateizm ”in (Onfray),
öncelikle benmerkezci bir tutum değil bir rasyonalite mücadelesi
olduğunu unuttuğu bu günlerde, Sade’ın insanı afallatan
başkalığıyla yüzleşmek körelmeye karşı en iyi reçetedir.
Felsefi olarak çürütülemez olan, Tanrı’nın ölümüne yönelik,
ama toplumun fiilen laikleşmesini tahayyül edemeyen Sade’ın
ateizmi bir geçişe damgasını vurur: Köhne karanlıkçılığa karşı
mücadelenin cumhuriyetçi bir praksisi, somut bir dayanak
noktasını el yordamıyla aradığı bir geçiş. Özellikle bu derlemedeki
metinler bize ateizmin yazgısının Fransız Devrimi’nin yazgısına, bu
tamamlanmamış devrimin yazgısına bağlı olduğunu hatırlatıyor.
Dolayısıyla, ateist düşüncenin tarihine keyfi bir son atfetmek

burjuva ilerlemeciliğinin bir tuzağıdır.

Bu Kitabı Satın AlSende Bir Yorum Bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>